top of page
Utbildning
Ölands fhsk Bild o Form 1982 – 83
Ölands målarskola 1983 – 84
Gerlesborgsskolan i Sthlm. 1984 – 85
Konstfack 1985 – 91. Master of fine arts, environmental art 1991
Högskolan i Skövde. Datorn som konstnärligt redskap 1992 – 93
SFF/Grafiska kammaren. A-auktoriserad fotograf 2002
Uppsala universitet. Landskapsbildens historia 2012

Sveriges Hantverksråd. Mästarbrev, fotografyrket 2018
Konstfack. Fotografisk historia 2020


Utställningar separat
SAS galleri, Frösundavik. 1989
Nationalgalleriet, Sthlm. 1990
Galleri Utkast,Umeå 1990
Vita havet, Konstfack, Sthlm. 1991
Galerie Sassi, Sthlm. 1992
Konsthallen, Borlänge 1993
Nationalgalleriet, Sthlm. 1997

Konsthallen, g:a stan, Sthlm. 2002
Konstnärscentrum Expo. 2003
Galleri Carla, Näsby, Öland 2015
Havtornsgården, Triberga, Öland 2017
Konsthall Studioo ABC, Sthlm. 2022 (med Esse Li Esselius)
Centrum För Fotografi, Fönstret, Sthlm. 2022
Härke Konstcentrum, Östersund 2023

 
Samlingsutställningar (urval)
Konstnärshuset, Sthlm. 1986
Galleri Söder, Östersund. 1988
De Unga. Sthlm. 1988
Jämtlands länsmuséum, Östersund 1987 o. 91
Galleri Decorum, Sthlm. 1987 o. 88
Nationalgalleriet, Sthlm. 1988, 89, 93, 99 och 2001
Kulturhuset, Sthlm. 1990
Ivan Aguéli muséet, Sala 1990
Tartu konstmuseum, Tartu, Estland 1990
Konstfrämjandet, Örebro 1990, 91 o. 92
Galleri Studio 5, Sthlm. 1990
Galleri Doktor Glas, Sthlm. 1991
Galleri S, Östersund 1991
Grafiska sällskapet, Sthlm. 1992
Atelier Nord, Oslo 1993 (invigningsutst., elektronisk verksted)

Piperska muren, Sthlm. 1993
Högskolan i Skövde 1994 (Tendenser inom datorstödd konst)
Galleri Bergman, Sthlm. 1998 - 1999
Centrum För Fotografi, alla år sedan 2001 (årlig nmedlemsutställning)
Galleri Panorama, Sthlm. 2007
Konsthallen, Gnesta 2010
Friluftsmuséet Wadköping, Örebro, 2010
”Från ansikte till landskap”, Culturum, Nyköping 2011
CFF, (2020 – ett år inom parentes) WWW 2021

Arbetets museum, Norrköping 2023-2024


Representerad
Statens konstråds samlingar
Moderna muséet, Tartu, Estland
Borlänge kommun
Privata samlingar

 
Stipendier (urval)
Gålöstiftelsen (1983-87.)
Gustaf och Ida Unmans (1984-86)
Statens bildkonstnärsfond, arbetsbidrag. 1992
Ester Lindahls resestipendium 1994

Längmanska kulturfonden 2004
bottom of page